Voorwaarden

U kunt uw reis boeken door invulling en mailen/opsturen van het boekingsformulier.

U kunt het formulier verzenden nadat u akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging en een rekening. 

Armenia Holiday zet zich in voor een zorgvuldige uitvoering van uw reis. Echter om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u kennis te nemen van de volgende voorwaarden.

GRENSDOCUMENTEN

Uw paspoort moet bij het verlaten van Armenië nog 6 maanden geldig zijn. Een visum is voor landen die vallen onder de zng. Schengen landen niet meer nodig. Overige nationaliteiten kunnen een visum verkrijgen bij aankomst op de luchthaven in Yerevan . De kosten bedragen 3.000 Dram (ca. 6 Euro). U kunt geld wisselen op de luchthaven en het visum is 3 weken geldig.

BOEKING, BEVESTIGING EN BETALING

Boeking is mogelijk door invulling van het online inschrijfformulier op de website van Armenia Holiday of telefonisch. Het inschrijfformulier dient in dit laatste geval binnen 1 week na de reservering bij ons binnen te zijn. Aanmeldingen via internet gelden ook als een definitieve reservering. 

U ontvangt na het retourneren van het ondertekende inschrijfformulier of bij reservering via internet van ons een schriftelijke bevestiging. 

Na ontvangst van deze bevestiging dient de reiziger 25% van de reissom, de som van € 500, aan te betalen. Het restbedrag moet 6 weken voor vertrek bij ons binnen zijn. De reiziger ontvangt hiervoor een factuur. 

Door de kleine omvang van Armenia Holiday zijn wij niet in staat ons aan te sluiten bij Stichting Garantiefonds Reizen, maar hebben wij gemeend een vorm te hebben gevonden om onze betrouwbaarheid te ondersteunen. 

Nadat het minimum aantal van 6 reizigers is bereikt, wordt van uw eerste betaling het vliegticket definitief geboekt. U krijgt dit onmiddellijk toegezonden. 

Elke vorm van afwijking dan aangegeven in algemene voorwaarden leidt tot annulering van de reservering. Een reiziger die namens een andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

ANNULERING DOOR DEELNEMERS

Bij negatief reisadvies of annulering door persoonlijke omstandigheden blijft u zelf verantwoordelijk. Dit kan worden afgedekt door het afsluiten van een annuleringsverzekering. Dit is bij diverse maatschappijen mogelijk.  

Mocht u genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan kunt u dit telefonisch te melden aan Armenia Holiday en daarna schriftelijk (aangetekend) bevestigen. Hierbij geldt datum poststempel als ijkpunt.

Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij gegarandeerde doorgang van de reis wordt het vliegticket definitief geboekt en toegezonden. Bij annulering gelden de voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij waar geboekt is. Restitutie wordt verrekend met uw aanbetaling aan Armenia Holiday. Armenia Holiday geeft u inzage in de communicatie met de vliegtuigmaatschappij.
  • Van 42 tot 28 dagen voor vertrek:50% van de reissom
  • Van 28 tot 14 dagen voor vertrek:75% van de reissom
  • Bij annulering vanaf 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later:de volledige reissom.

Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten en u voldoet aan de polisvoorwaarden, dan zijn deze kosten gedekt .

ANNULERING DOOR ARMENIA HOLIDAY

Wij behouden ons het recht voor een reis te annuleren bij onvoldoende deelname (minder dan 6 personen). De reis wordt uiterlijk zes weken voor vertrek afgezegd. 

Bij annulering door Armenia Holiday door onvoldoende deelnemers wordt uw aanbetaling volledig terug gestort. Dit bedrag wordt binnen 5 werkdagen na de annulering van de reis gerestitueerd.

Indien Armenia Holiday gedwongen wordt de reis op grond van overmacht te annuleren, dan is er geen restitutie van reeds betaalde financiële verplichtingen. Hierbij moet gedacht worden aan onvoorziene omstandigheden als b.v. een natuurramp en daarmee verbonden negatief reisadvies. Uw annuleringsverzekering biedt meestal dekking van dit soort omstandigheden.

VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

De gehele reissom dient voor vertrek te zijn betaald aan Armenia Holiday. De deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Als blijkt dat een deelnemer niet in bezit is van de voor de reis benodigde documenten, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor alle gevolgen welke hieruit voortvloeien. Indien u later op het vliegveld verschijnt dan aangegeven in uw reisprogramma, wordt uw reis geannuleerd en hebt u geen recht op restitutie. De deelnemer dient bij de reisleider na te gaan wat het juiste tijdstip van vertrek is. Armenia Holiday stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen tijdens de reis in welke vorm dan ook.

REISVERZEKERING/ANNULERINGSVERZEKERING

Deelnemers zijn verplicht tot het afsluiten van een reisverzekering. Diverse maatschappijen bieden deze verzekering aan. U kunt geen verzekeringen via Armenia Holiday afsluiten. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

KLACHTEN

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen te worden ingediend, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd. Armenia Holiday is verplicht hierop schriftelijk binnen een maand te reageren.